2010 yılında Trakya bölgesinde 50.000 m2 alan üzerine 1200 hayvan kapasiteli olarak kurulan işletmemiz bugün 100.000 m2 alana ulaşmış
· 2 adet 2.430 m2' den oluşan sağmal barınak, · 1 adet 1.100 m2' den oluşan doğumhane ve kuru hayvan barınağı,
· 1 adet 715 m2’ den oluşan 90 buzağı kapasiteli buzağı barınağı, · 1 adet 3.000 m2’ den oluşan 200 baş hayvan kapasiteli düve barınağı,
· 1 adet 3.000 m2’ den oluşan 200 baş hayvan kapasiteli erkek besi hayvan barınağı, · 1 adet 1.680 m2’ den oluşan kapalı kuru ot deposu,
· 4 adet toplam 5000 m3 kapasiteli betonarme silaj depolama alanı, · 1 adet 10.000 m3 kapasiteli lagün havuzu,
· 1 adet 1.440 m3 kapasiteli kapalı yem deposu, · 1 adet sürü yönetim programlı 2x16 balık kılçığı sağım ünitesi,· 15 ton kapasiteli süt soğutma tankı,
· 2 adet traktör, · 1 adet iş makinesi, ile hizmet veren Müsellim, en doğal sütü üreterek; süt üretim kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.